Dasar Pemisah

 

DASAR PEMISAH :

Dasar untuk menamatkan perkhidmatan dan membersarakan pegawai yang berprestasi rendah daripada perkhidmatan awam

PRESTASI RENDAH :

  • Nilaian prestasi tahunan kurang daripada 60%
  • KPI di bawah sasaran (below target)

RASIONAL PELAKSANAAN DASAR PEMISAH

  • Mengekalkan pegawai yang komited dan berprestasi tinggi.
  • Meningkatkan daya saing dalam menghadapi cabaran persekitaran masa kini dan akan datang.
  • Mewujudkan Perkhidmatan Awam yang berprestasi tinggi dan berintegriti.

ASAS PENETAPAN MARKAH LNPT < 60%

  • Pencapaian Prestasi dalam kategori ‘kurang memuaskan’ dan lemah
  • Penghasilan kerja yang tidak mencapai standard yang ditetapkan
  • Mempunyai kurang pengetahuan / kemahiran untuk melaksanakan tugas
  • Memiliki kualiti peribadi dan disiplin di bawah tahap yang diharapkan

SPP 2/2009 -Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Awam

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!