PELAN STRATEGIK AKRAB KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Pelan Strategik AKRAB KSM 2017-2020 telah dirangka dan diterbitkan bagi membuat perancangan jangka panjang yang mengandungi visi, misi dan hala tuju AKRAB KSM untuk mencapai kejayaan yang optimum. Pelan strategik ini telah meletakkan asas yang kukuh berpaksikan kepada 4 teras utama yang juga mendokong Teras ke 5 Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam. Diharapkan pelan tindakan yang telah digariskan dapat dilaksanakan dengan jayanya.

  

Ringkasan Pelan Strategik

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!