Profil Korporat

Sejarah Penubuhan

Unit Pengurusan Psikologi mula diwujudkan di KSM pada tahun 2008 yang menempatkan seorang Pegawai Psikologi. Sehingga kini, unit ini dianggotai seramai 2 orang Pegawai Psikologi dan seorang Penolong Pegawai Psikologi.

Tujuan utama pengwujudan unit ini di semua kementerian dan jabatan adalah untuk membangunkan modal insan dengan penerapan aspek psikologi dan kaunseling.

Visi, Misi Dan Objektif

Visi: Pemangkin perkhidmatan psikologi ke arah memantapkan modal insan yang sejahtera dan cemerlang.

Misi: Menjadi perancang, pemudahcara, penyelaras dan pelaksana aplikasi psikologi dalam pengurusan sumber manusia yang berkualiti.

Objektif: Menyumbang kepada usaha kerajaan secara berkesan dan efisien dalam perancangan dan pembangunan sumber manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang mahir, cekap, berdisiplin dan inovatif.

Fokus Perkhidmatan Psikologi

Fokus Perkhidmatan Psikologi

Carta Organisasi

Carta Organisasi

Pencapaian 2017

ANUGERAH PENARAFAN 5 BINTANG BAGI PENCAPAIAN STANDARD KUALITI PERKHIDMATAN PSIKOLOGI SUMBER MANUSIA (SKPPSM) TAHUN 2017 DARIPADA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  

Pencapaian 2018

ANUGERAH AKRAB ORGANISASI KATEGORI INOVATIF DARIPADA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  

 

 

 

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!