METAL_MTUC1

27 OGOS 2019 | Putrajaya - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia mengadakan satu sesi perjumpaan bersama pihak The Metal Industry Employees' Union dan Malaysian Trades Union Congress (MTUC) bagi mendapatkan pandangan, aduan dan maklum balas berkenaan dengan isu-isu pekerja.

METAL_MTUC2 METAL_MTUC3

YBM_ETI1

27 OGOS 2019 | Putrajaya - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia mengadakan perbincangan bersama Ethical Trading Initiative (ETI) berhubung kerjasama triparti antara syarikat, kesatuan sekerja dan NGO berkenaan pekerja migran.

YBM_ETI2 YBM_ETI3

YBM_MFA1

27 OGOS 2019 | Putrajaya - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia mengadakan perbincangan bersama Migrant Forum In Asia (MFA) berkenaan perkara-perkara untuk melindungi dan mempromosi hak serta kebajikan pekerja migran.

YBM_MFA2 YBM_MFA3

TVET_ORGASLI1

26 OGOS 2019 - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia telah mempengerusikan satu mesyuarat iaitu Mesyuarat Menggalakkan Masyarakat Belia Orang Asli dalam Latihan Kemahiran TVET; bagi membincangkan inisiatif-inisiatif yang boleh diketengahkan oleh pihak Kerajaan dalam memastikan masyarakat Orang Asli tidak terpinggir daripada Revolusi Industri 4.0.

TVET_ORGASLI2 TVET_ORGASLI3

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!