YBM_MFA1

27 OGOS 2019 | Putrajaya - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia mengadakan perbincangan bersama Migrant Forum In Asia (MFA) berkenaan perkara-perkara untuk melindungi dan mempromosi hak serta kebajikan pekerja migran.

YBM_MFA2 YBM_MFA3

TVET_ORGASLI1

26 OGOS 2019 - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia telah mempengerusikan satu mesyuarat iaitu Mesyuarat Menggalakkan Masyarakat Belia Orang Asli dalam Latihan Kemahiran TVET; bagi membincangkan inisiatif-inisiatif yang boleh diketengahkan oleh pihak Kerajaan dalam memastikan masyarakat Orang Asli tidak terpinggir daripada Revolusi Industri 4.0.

TVET_ORGASLI2 TVET_ORGASLI3

YBM_ETI1

27 OGOS 2019 | Putrajaya - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia mengadakan perbincangan bersama Ethical Trading Initiative (ETI) berhubung kerjasama triparti antara syarikat, kesatuan sekerja dan NGO berkenaan pekerja migran.

YBM_ETI2 YBM_ETI3

JAULAHILMU_21

26 OGOS 2019 - Lawatan Akademik Jaulah Ilmu 2.0 : Occupational Safety and Health (OSH) daripada Permasum HR KUIS, (KUIS) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ke Kementerian Sumber Manusia (KSM). Rombongan lawatan telah diberi taklimat oleh pegawai Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan pegawai dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) berkenaan dengan profesion dan bidang tugas dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH) di tempat kerja.

JAULAHILMU_22 JAULAHILMU_23

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!