TVET_ORGASLI1

26 OGOS 2019 - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia telah mempengerusikan satu mesyuarat iaitu Mesyuarat Menggalakkan Masyarakat Belia Orang Asli dalam Latihan Kemahiran TVET; bagi membincangkan inisiatif-inisiatif yang boleh diketengahkan oleh pihak Kerajaan dalam memastikan masyarakat Orang Asli tidak terpinggir daripada Revolusi Industri 4.0.

TVET_ORGASLI2 TVET_ORGASLI3

22ND_COSH1

26 OGOS 2019 - The National Institute of Occupational Safety & Health (NIOSH) is organising the 22nd Conference & Exhibition on Occupational Safety & Health (COSH 2019) with the theme, “Driving OSH Excellence with Integrity for the Future”, to be officiated by YB M. Kula Segaran, Minister of Human Resources, here in Kuala Lumpur today.

Click the link below to watch a video snippet of the ceremony :

https://www.facebook.com/261760511099/videos/654356328632883/?t=0

22ND_COSH2 22ND_COSH3

JAULAHILMU_21

26 OGOS 2019 - Lawatan Akademik Jaulah Ilmu 2.0 : Occupational Safety and Health (OSH) daripada Permasum HR KUIS, (KUIS) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ke Kementerian Sumber Manusia (KSM). Rombongan lawatan telah diberi taklimat oleh pegawai Unit Komunikasi Korporat (UKK) dan pegawai dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) berkenaan dengan profesion dan bidang tugas dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan (OSH) di tempat kerja.

JAULAHILMU_22 JAULAHILMU_23

NLAC2019_BIL81

22 OGOS 2019, PUTRAJAYA - YB M. Kula Segaran, Menteri Sumber Manusia ketika mempengerusikan Mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan (NLAC) Bil 8/2019 yang bertempat Bilik Gerakan, Kementerian Sumber Manusia.

NLAC2019_BIL82 NLAC2019_BIL83

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!