Seminar Kesedaran Ketidakupayaan dan Pemerkasaan OKU Dalam Pekerjaan 2018

28 Ogos 2018 : Ybhg Dato' Amir Omar, Timbalan Ketua Setiausaha ( Dasar & Antarabangsa ) Kementerian Sumber Manusia, telah menyempurnakan Majlis Perasmian Seminar Kesedaran Ketidakupayaan dan Pemerkasaan Orang Kurang Upaya ( OKU ) dalam Pekerjaan 2018 bertempat di Menara SSM KL Sentral, Kuala Lumpur.

Objektif utama penganjuran seminar yang diadakan pada 28 hingga 30 Ogos ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran ketidakupayaan serta keperluan OKUdalam aspek perubatan dan sektor pekerjaan. Ia juga bertujuan untuk  menggalakkan sikap positif di kalangan peserta tentang kompetensi dan kebolehpasaran golongan OKU dalam sektor pekerjaan yang melibatkan pengurusan dan latihan kemahiran.

Seminar ini yang turut disertai YB Senator Puan Bathmavathi Krishnan, Ahli Dewan Negara telah dihadiri seramai 150 orang peserta yang terdiri daripada Ahli Jawatankuasa Pekerjaan Majlis Kebangsaan Bagi OKU (MKBOKU), wakil Bahagian/Jabatan/Agensi di bawah KSM, Kementerian/Jabatan/Agensi kerajaan, Persatuan-persatuan OKU & NGO, Syarikat Multinasional (Teknologi Maklumat) dan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar OKU dan Ahli Akademik Universiti-universiti Awam.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!