Minggu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja 2018

10 Julai 2018 : Timbalan Menteri Sumber Manusia, YB Dato’ Hj Mahfuz Omar telah merasmikan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2018 di Pusat Latihan Perodua, Rawang.

Dalam ucapan perasmiannya, YB Dato’ Hj Mahfuz Omar berkata, majikan dan pekerja perlu bekerjasama dalam mengenal pasti bahaya di tempat kerja dengan melakukan analisis dan kawalan risiko yang berkesan. Katanya lagi, kerajaan melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( JKKP ) sentiasa berusaha dalam meningkatkan penguatkuasaan dan pemantauan di tempat kerja.

Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan merupakan acara tahunan yang disambut setiap tahun pada minggu kedua bulan Julai. Menerusi sambutan ini pelbagai aktiviti / program yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran dan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Ia diadakan oleh kerjasama Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (MNKKP) dengan JKKP, Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) dan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH).

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!