Dasar Kerahsiaan | Dasar Keselamatan | Notis Hak Cipta | Penafian

 

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

BIL PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Pendaftaran & Penjodohan Pekerjaan(JobsMalaysia)
  a.Pendaftaran Pencari Kerja Baru 11374  6116  4830  6304  3905  4134  6384  5675  4796  3532  2542   59592
  b.Pendaftaran Majikan
1106  746  1053  825  543  680  741  886  712  994  754   9040
  c.Bilangan Kekosongan Yang Didaftarkan 120832  66565  106653  87425  69369  82865  66797  111662  90914  103477  82390   988949
2 Pendaftaran Tempat Pekerjaan Aktif & Baru
  a.Pendaftaran Majikan
2634  2314  2877  2759  2450  2111  2709  3061  2468  2763  1313   27459
3 Sistem Pemulihan Kerja(EMSC)
  a.Bilangan Semakan 611  394  321  378  299  227  382  434  339  479  384   4248
4 Pembangunan Sumber Manusia Berhad(PSMB)
  a.Statistik Transaksi Atas Talian 8907  8109  11980  12167  7608  8577  13078  15132  10924  13781  12543   122806
5 Jabatan Pembangunan Kemahiran
  a.Pendaftaran SKM(eSPKM)  1065  5272  5453  9194  8650  3827  1447  6313  2957  5100      49278
  b.Perantis Berdaftar SLDN(eSLDN)  963  236  0  1876  1342  637  1109  1368  143  1272      8946
  c.DPIN(Pendaftaran Personel)  1264  1384  1436  1743  774  287  0  368  0  4216      11472
  d.Bilangan Aduan SPAAA
 20  12  11  21  13  5  19  20  6  0      127
6 Mahkamah Perusahaan Malaysia
  a.Bilangan Kes
8350  9092  10705  10781  9754  8215  12777  15590  13716  18201  1221   118402
  b.Bilangan Semakan Status Perjanjian Kolektif Mahkamah 1282  1469  1776  2083  1370  1293  2002  1803  1704  2888  206   17876
  c.Bilangan Semakan Penjadualan Perbicaraan 1554  1417  2099  2176  2135  1968  2220  2579  2473  3709  342   22672
  d.Bilangan Carian Full Award 3899  3367  4157  4554  4301  3405  4725  4719  4839  7392  462   45820
7 Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  a.Komen/Maklumbalas/Pertanyaan  70  83  46  52  43  50  60  57  33  36  46    576
  b.Bilangan Semakan SKUDV3  1191  994  1108  1062  1032  953  1195  1037  1020  1273  1040    11895
  c.MyKKP  13565  10489  13815  12971  10685  10604  13904  13378  12231  15217  12821    139680
8 Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
  a.Aduan SMS  8  10  11  5  6  10  5            55
  b.IOD SMS (Cara Pembayaran)  208  154  215  207  117  127  155            1183
  c.E-Hubung SMS (Semakan Status Permohonan Pinjaman PTPK)  67  69  65  61  38  35  31            366
  d.E-Hubung SMS (Semakan Baki Pinjaman PTPK)  2272  1880  2622  2193  1895  1575  1924            14361
  e.Pertanyaan Laman Web  30  38  39  31  20  24  23            205
9 PERKESO
  a.Bilangan Aduan/Pertanyaan  23  36  20  23  17                119
  b.Bilangan Maklumbalas Portal  7733  10134  7556  6630  3055  2996              38104
  c.Bilangan Maklumbalas e-Survey  16  15  3  8  7                49
10 NIOSH
  a.e-Daftar  9234  8957  11458  8463  7835  6989  9158  8876          70970
  b.e-Payment  715  612  858  653  610  589  745  715          5497
  c.e-Aduan  2  1  2  3  2  2  3  2          17
  d.e-Semakan Passport                          
  e.e-ExamResult                          
11 Jabatan Tenaga Manusia
  Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI)
  a.Login Pengguna  390  324  582  750  438  221  569  421  292  622      4609
  b.Login Pegawai Penilai  843  519  478  804  238  53  1064  298  225  459      4981
  c.Bilangan Pelajar Didaftar  375  826  529  392  137  169  250  349  502  179      3708
  d.Bilangan Penilaian Majikan  560  338  317  492  124  24  710  229  152  246      3192
  e.Bilangan Penilaian Pegawai  556  335  320  484  124  24  708  230  149  242      3172

Notis Penting :

  • Statistik Perkhidmatan Kaunter - Tiada
  • Statistik Perkhidmatan Atas Talian yang Tidak Seleasi - Tiada
  • Statistik Bilangan Pelawat Unik - Tiada
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!