Dasar Kerahsiaan | Dasar Keselamatan | Notis Hak Cipta | Penafian

 

Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

BIL PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Pendaftaran & Penjodohan Pekerjaan(JobsMalaysia)
  a.Pendaftaran Pencari Kerja Baru 11390  6127  4838  6319  3916  4143  1642           38375
  b.Pendaftaran Majikan
1149  810  1241  1077  716  867  259           6119
  c.Bilangan Kekosongan Yang Didaftarkan 126932  68756  108051  89822  71697  83993  25214           574465
2 Agensi Pekerjaan Swasta(PEA)
  a.Pandaftaran Agensi Pekerjaan Swasta 4  3  2  1  0  0  0           10
3 Pendaftaran Tempat Pekerjaan & Laporan Tahunan Majikan/Laporan Pemberhentian
  a.Pendaftaran Majikan
8  5  4  2  2  3  4           28
4 Sistem Pemulihan Kerja(EMSC)
  a.Bilangan Semakan 611  394  321  378  299  227  382           2612
5 Pembangunan Sumber Manusia Berhad(PSMB)
  a.Statistik Transaksi Atas Talian 8908  8112  11985  12172  7615  8590  13095           70477
6 Jabatan Pembangunan Kemahiran
  a.Pendaftaran SKM(eSPKM)  1065  5272  5453  9194  8650                29634
  b.Perantis Berdaftar SLDN(eSLDN)  963  236  0  1876  1342                4417
  c.DPIN(Pendaftaran Personel)  1264  1384  1436  1743  774                6601
  d.Bilangan Aduan SPAAA
 19  18  5  5  11                58
7 Mahkamah Perusahaan Malaysia
  a.Bilangan Kes
8350  9092  10705  10781  9754  8215  12777           69674
  b.Bilangan Semakan Status Perjanjian Kolektif Mahkamah 1282  1469  1776  2083  1370  1293  2002           11275
  c.Bilangan Semakan Penjadualan Perbicaraan 1554  1417  2099  2176  2135  1968  2220           13569
  d.Bilangan Carian Full Award 3899  3367  4157  4554  4301  3405  4725           28408
8 Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  a.Komen/Maklumbalas/Pertanyaan  70  83  71  76                  300
  b.Bilangan Semakan SKUDV3  1191  994  1108  1062                  4355
  c.MyKKP  13565  10489  13815  12973                  50842
9 Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
  a.Aduan SMS  8  10  11  5  6  10  5            55
  b.IOD SMS (Cara Pembayaran)  208  154  215  207  117  127  155            1183
  c.E-Hubung SMS (Semakan Status Permohonan Pinjaman PTPK)  67  69  65  61  38  35  31            366
  d.E-Hubung SMS (Semakan Baki Pinjaman PTPK)  2272  1880  2622  2193  1895  1575  1924            14361
  e.Pertanyaan Laman Web  30  38  39  31  20  24  23            205
10 PERKESO
  a.Bilangan Aduan/Pertanyaan  23  36  20  23  17                119
  b.Bilangan Maklumbalas Portal  7733  10134  7556  6630  3055  2996              38104
  c.Bilangan Maklumbalas e-Survey  16  15  3  8  7                49
11 NIOSH
  a.e-Daftar                          
  b.e-Payment                          
  c.e-Aduan                          
  d.e-Semakan Passport                          
  e.e-ExamResult                          
12 Jabatan Tenaga Manusia
  Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI)
  a.Login Pengguna  390  324  582  750  438  221  569            3274
  b.Login Pegawai Penilai  843  519  478  804  238  53  1064            3999
  c.Bilangan Pelajar Didaftar  375  826  529  392  137  169  250            2678
  d.Bilangan Penilaian Majikan  560  338  317  492  124  24  710            2565
  e.Bilangan Penilaian Pegawai  556  335  320  484  124  24  708            2551

Notis Penting :

  • Statistik Perkhidmatan Kaunter - Tiada
  • Statistik Perkhidmatan Atas Talian yang Tidak Seleasi - Tiada
  • Statistik Bilangan Pelawat Unik - Tiada
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!