Dasar Kerahsiaan | Dasar Keselamatan | Notis Hak Cipta | Penafian

 

BIL PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Pendaftaran & Penjodohan Pekerjaan(JobsMalaysia)
  a.Pendaftaran Pencari Kerja Baru 12156 7007 7698 5162 7032 6659 7359  5360  4933  5597     68963
  b.Pendaftaran Majikan
676 1042 1373 1443 1384 1115 1491  1527  1140  1259     12450
  c.Bilangan Kekosongan Yang Didaftarkan 82983 105961 123896 101721 116901 97907 144355  155741  145759  149963     1225187
2 Sistem Penjodohan Pekerjaan Orang Kurang Upaya(OKU)
  a.Pendaftaran Pencari Kerja                          
  b.Pendaftaran Majikan
                         
3 Agensi Pekerjaan Swasta(PEA)
  a.Pandaftaran Agensi Pekerjaan Swasta 4 4 5 4 4 9 5  6  3  2     46
4 Pendaftaran Tempat Pekerjaan & Laporan Tahunan Majikan/Laporan Pemberhentian
  a.Pendaftaran Majikan
3 1 1 4 2 3 3  3  6  2284     2310
5 Sistem Pemulihan Kerja(EMSC)
  a.Bilangan Semakan 314 344 316 283 364 320 356  378  276  322     3273
6 Pembangunan Sumber Manusia Berhad(PSMB)
  a.Statistik Transaksi Atas Talian 6317 10141 13283 10992 11449 7004 11991  13204  11122  12862     108365
7 Jabatan Pembangunan Kemahiran
  a.Pendaftaran SKM(eSKM) 11027 4043 10189 12638 4372 8939 3253  3221  10676  2712     71070
  b.Perantis Berdaftar SLDN(eSLDN) 688 80 434 1363 2546 805 1167  852  459       8394
  c.DPIN(Pendaftaran Personel) 1307 794 996 817 790 888 919  1318  891  1303     10023
  d.Bilangan Aduan SPCC
5 12 5 4 1 2 1  10  8  10     58
8 Mahkamah Perusahaan Malaysia
  a.Bilangan Kes
5571 16006 19598 6489  7114  5897  6938  10182  9888  7951     95634
  b.Bilangan Semakan Status Perjanjian Kolektif Mahkamah 2091 1861 1873 1742  1369  1007  1659  2270  1547  1701     17120
  c.Bilangan Semakan Penjadualan Perbicaraan 1151 1382 1393 1240  1127  1021  1048  1143  1630  1695     12830
  d.Bilangan Semakan Tuntutan Oleh Ahli Panel 68 63 87 64  76  45  82  64  77  99     725
  e.Bilangan Carian Full Award 2218 3561 3692 3000  2986  2910  3079  3719  2909  3734     31817
9 Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  a.Bilangan Muat Turun CF Online 1885 1743 1935 708 632 570  387  1097  1097       10054
  b.Bilangan Semakan SKUDV3 1006 1091 1379 1276 1310 1238  1385  1567  1470       11722
  c.MyKKP 732 749 885 829 949 806  894  862  632       7338
10 Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
  a.Aduan SMS  7  8  7  4  12  4  9  7  3  7      68
  b.IOD SMS (Cara Pembayaran)  122  127  136  123  140  76  121  204  131  165      1345
  c.E-Hubung SMS (Semakan Status Permohonan Pinjaman PTPK) 0  0  0  43  61  16  9  73  42  46      290
  d.E-Hubung SMS (Semakan Baki Pinjaman PTPK)  249  206  232  914  1352  564  600  2078  1584  1955      9734
  e.Pertanyaan Laman Web  46  47  0  49  0  37  46  0  28  48      301
11 PERKESO
  a.Bilangan Aduan/Pertanyaan 22 56 48 33 20 44 35  48  21  30     357
  b.Bilangan maklumbalas 925 1050 1609 1462 2119 2419 2277  2376  1973  2189     18399
  c.Bilangan Semakan e-Semak 804 1702 1244 2198 3724 2819 3867  1707  1613  2479     22157
  d.Bilangan Maklumbalas e-Survey 1 2 1 4 2 2  0  3  1  2     18
12 NIOSH
  a.e-Daftar 8224 8659  10049  7391  8128  6132  9562  8738  7269  7928     82080
  b.e-Payment 482  596  705  501  538  513  612  531 513  723     5714
  c.e-Aduan 0 1  1  3  0  2  0  0  1  0     8
  d.e-Semakan Passport                          
  e.e-ExamResult                          
13 Jabatan Tenaga Manusia
  Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI)
  a.Login Pengguna 686 555 298 574 678 221  444  359  576  679     5070
  b.Login Pegawai Penilai 1331 275 436 440 211 214  1108  236  155  746     5152
  c.Bilangan Pelajar Didaftar 335 768 150 326 631 42  251  372  421  524     3820
  d.Bilangan Penilaian Majikan 849 163 254 296 88 152  676  154  89  412     3133
  e.Bilangan Penilaian Pegawai 838 162 262 296 89 150  675  150  88  413     3123

Notis Penting :

  • Statistik Perkhidmatan Kaunter - Tiada
  • Statistik Perkhidmatan Atas Talian yang Tidak Seleasi - Tiada
  • Statistik Bilangan Pelawat Unik - Tiada
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!