Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

BIL PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS JUMLAH
1 Pendaftaran & Penjodohan Pekerjaan(JobsMalaysia)
  a.Pendaftaran Pencari Kerja Baru  4192  2771  4446                    11409
  b.Pendaftaran Majikan
 778  698  955                    2431
  c.Bilangan Kekosongan Yang Didaftarkan  106871  76018  100501                    283390
2 Pendaftaran Tempat Pekerjaan Aktif & Baru
  a.Pendaftaran Majikan
2723 2359  2655  3004                 10741
3 Sistem Pemulihan Kerja(EMSC)
  a.Bilangan Semakan 631 416  469  488                 2004
4 Pembangunan Sumber Manusia Berhad(PSMB)
  a.Statistik Transaksi Atas Talian 8531 9654                     18185
5 Jabatan Pembangunan Kemahiran
  a.Pendaftaran SKM(eSPKM)  2723  1771  611                    5105
  b.Perantis Berdaftar SLDN(eSLDN)  247  324  294                    865
  c.DPIN(Pendaftaran Personel)  1081  1812  1996                    4889
  d.Bilangan Aduan SPAAA
 14  19  11                    44
6 Mahkamah Perusahaan Malaysia
  a.Bilangan Kes
3917 10996  15383  15230                 45526
  b.Bilangan Semakan Status Perjanjian Kolektif Mahkamah 2108 2043  2809  3192                 10152
  c.Bilangan Semakan Penjadualan Perbicaraan 2890 1772  2797  3697                 11156
  d.Bilangan Carian Full Award 6851 5769  8321  7927                 28868
7 Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  a.Komen/Maklumbalas/Pertanyaan  46  30  47                    123
  b.Bilangan Semakan SKUDV3  1159  812  812                    2783
  c.MyKKP  15256  12255  15634                    43145
8 Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
  a.Aduan SMS                          
  b.IOD SMS (Cara Pembayaran)                          
  c.E-Hubung SMS (Semakan Status Permohonan Pinjaman PTPK)                          
  d.E-Hubung SMS (Semakan Baki Pinjaman PTPK)                          
  e.Pertanyaan Laman Web                          
9 PERKESO
  a.Bilangan Aduan/Pertanyaan 22  20  16  14                 72
  b.Bilangan Maklumbalas Portal 3207  3279  3559  4076                 14121
  c.Bilangan Maklumbalas e-Survey 3  4  4                   11
10 NIOSH
  a.e-Daftar                          
  b.e-Payment                          
  c.e-Aduan                          
  d.e-Semakan Passport                          
  e.e-ExamResult                          
11 Jabatan Tenaga Manusia
  Kajiselidik e-Latihan Industri (KeLI)
  a.Login Pengguna  390  529  793  647                  2359
  b.Login Pegawai Penilai  843  498  910  328                  2579
  c.Bilangan Pelajar Didaftar  374  253  586  655                  1868
  d.Bilangan Penilaian Majikan  560  377  496  166                  1599
  e.Bilangan Penilaian Pegawai  556  379  496  162                  1593

Notis Penting :

  • Statistik Perkhidmatan Kaunter - Tiada
  • Statistik Perkhidmatan Atas Talian yang Tidak Seleasi - Tiada
  • Statistik Bilangan Pelawat Unik - Tiada
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!